Braanen Software er et konsulentfirma med spesialkompetanse innen programvareutvikling.

Siv. ing. Johan Braanen har 10 års erfaring med utvikling av programvare.